Nút giao Đại Lộ Thăng Long

Quyết định: Phê duyệt đường đỏ nút giao 3.5 với đường vành đai Đại Lô Thăng Long

Theo quyết định số 921 QĐ/UBND thành phố Hà Nội chính thức được phê duyệt ngày 27/02/2018 về việc phê duyệt hồ sơ Chỉ giới đường đỏ nút giao thông giữa đường Vành đai 3,5 với đường Đại lộ Thăng Long, tỷ lệ 1/500. Nội dung chi tiết của quyết định văn bản tại đây Địa […]